REVMALIN


Биологик фаол қўшимча(БФҚ).Дори воситаси эмас.
Қўллашдан олдинврая билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

Таркиби:
Битта капсула 465.0 мг куйидагиларни ўз ичига олади:
Босвеллия Серрата экстракти 140 мг
Узун Куркума экстракти 80 мг
Коммифора Мукул экстракти 80 мг
Доривор Занжабил 90 мг
Сассиқ Ферула 25 мг
Алпина Галанга 50 мг

Яроқлилик муддати ва Сақлаш шароитлари: 36 ой. Ёруғлик ва намликдан ҳимояланган жойда, 300 С дан пастроқ ҳароратда сақлансин.
Стандарт қадоғи: Дастлабки қадоқ:флаконда 60 та капсула. Ичида илова варақаси билан картон қутидаги флакон.
Дорихонадан чиқарилиши: Врач рецептисиз.


Таъсири:
Биологик фаол қўшимча (БФҚ)
РЕВМАЛИН озуқага қўшимча –табиий ўсимлик ёғлари, терпеноидлар(Босвеллия Серрата, Доривор Занжабил); ферментлар (Коммифора Мукул); кальций, темир, фосфор (Узун Куркума); Ферула кислотасининг эфири, азареситаннол, кумаринлар, эфир мойи, ванилин (Сассиқ Ферула); полисахаридлар ва ферментларнинг (Алпина Галанга) ноёб манбаидир.
Овқат билан етарлича келиб тушмаслиги билан боғлиқ бўлган ферментатив, минерал етишмовчилик ўрнини тўлдиради, овқат ҳазм қилиш жараёнларини яхшилайдиган, умумий тетиклаштирувчи таъсир кўрсатади.

Қўллаш учун кўрсатмалар
Ревмалин организмнинг таянч-ҳаракатланиш аппаратинини тузилиш ва функционал таъминоти ҳамда бириктирувчи тўқимасини синтезида иштироқ этадиган, биофлаваноидлар билан парҳезни тўлдириш учун қўлланилади.

Дозалаш ва қўллаш усули
Катталарга: овқатланиш вақтида кунига 2-3 маҳал 1 та капсула. Дастлабки 10-15 кун ошқозон-ичак трактида кекириш, қорин шиши ва метеоризм ҳолидаги ноқулайликлар кузатилиши мумкин.

Қарши қўрсаткичлар
БФҚ компонентларига сезувчанлик.
Ҳомиладорлар, эмизувчилар қўллашдан олдин врач билан маслахат қилиши лозим


ШИФОБАХШ ГИЁХЛАРДАН ОЛИНГАН РЕВМАЛИННИ РЕВМАТОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ.

Бўғимларнинг турли касалликлари замонавий тиббиётнинг муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Бўғим касалликлари кенг тарқалган патологик жараён бўлиб, меҳнат қобилиятинингмуҳим тузилишига ва хатто ногиронликка ҳам олиб келади.
Келиб чиқиши сабаблари бўйича турлича (ўтказилган инфекция, аутоиммун зиддият сийдик кислотаси алмашинуви ва б.) бўлишига қарамасдан, уларнинг ривожланиш механизми асосида умумийликка эга. Айни пайтда уларнинг асосий патогенетик механизми бўлибғ яллиғланиш ҳисобланади ва унинг натижасида бўғим тўқималари жарохатланади, экссудат ҳосил бўлади
(яллиғланиш суюқлиги) ва жарохатланган тўқиманинг ўрнини чандиқли тўқима эгаллайди.
Ушбу жараёнларнинг алмашиб туриши ёки бир вақтда кузатилиши касалликнинг клиниккўриниши (симптомларини) юзага келтиради: бўғим касалликлари оғриқ, жарахатланган ҳудуддаоғриқ, қизариш, шиш, шунингдек мазкур бўғим функциясининг бузилиши билан намоён бўлади.
Замонавий тиббиётда ушбу ҳолатларда мазкур жараёнларни бартараф қилувчи воситаларни яллиғланишига қарши деб юритилади, чунки улар турли йўллар билан яллиғланиш жараёни интенсивлигини пасайтиради.
Яна бир гурух препаратларга метатриксат, циклофосфан ва бошқалар кириб, улар носпецифик таъсир кўрсатади.
Ҳамма қайд этилган препаратлар амалда ажойиб самарадорликка эга. Аммо, барча яллиғланишга қарши ҳамда негизли таъсирга эга бўлган дорилар жиддий салбий ножўя самара намоён қилади. Ушбу муаммо ниҳоятда долзарб бўлиб қолмоқда.
Кимётерапевтик воситаларга лойиқ алтернативга бўлиб турли дори шаклларидақўлланиладиган ўсимликларҳисобланади.
Бўғим паталогияси фитотерапияси кимёвий моддалар қўлланилиши принциплари қандай бўлса, шундай қўлланилади. Биринчидан, касаллик кечиш даврини аниқлаш керак. Бўғимларниўсимликлар билан даволашнинг асосий принципи – носпецифик яллиғланишга қарши воситаларни
қўллашдир. Носпецифик деб аталишининг сабаби шуки,улар бўғимнинг ҳар қандай касаллигида ҳам қўлланилишига кўрсатма бўлади.
Ревмалин –табиий ўсимлик мойларининг ажойиб манбаъсидир: терпеноидлар (Босвеллия Серрата, Доривор Занжабил); ферментлар (Коммифора Мукул); кальций, темир, фосфор (Узун Куркума); ферул кислотаси эфири, азареситанол, кумаринлар, эфир мойи, ванилин (Бадбўй Ферула); полисахаридлар ва ферментлар (Алпина Галанга).
Ревмалин овқатдаги ферментатив,минерал етишмасликни тўлдиради, овқат ҳазм қилишни яхшилайди, умумқувватни мустаҳкамлайди.
Ҳаракат –таянч тизими учун бўлган ушбу йиғма олти ўсимликдан иборат. Уни остеопорозда, остеопорзда, товон “шпораси”да, артритда, остеохондрозда, подаграда ва суяк тизими касалликларида қўлллаш мумкин.
Мазкур йиғма компонентлари зарарланган суяк структураларини тиклайди. Бўғим тиғайини, пайларини, боғламларини, суякларини озиқлантиради ва мустаҳкамлайди, тоғайнинг юпқалашиб кетишини олдини олади. Микроциркуляция, лимфадренажни яхшилайди, шишларни йўқотади.
Ушбу йигмани куллаш бугимларниинг яхшилайди огрикларни камайтиради суяк Тукимасини зичлигини оширади тогайлар эластиклигини оширади. Бнндан ташкари яхши профилактик ва терапевтик таьсирга эга.
Босвеллия Серрата экстракти-асосий аюрведа воситаси булиб ревматизм артрит остеохондроз ва бугимлар касаллигини даволашда кулланилади. Бундан ташкари ушбу усимлик яллигланишга карши антисептик буриштирувчи ярани битирувчи ккаби таьсир курсатади. Босвеллия Серрата кондаги холестирин микдорини камайтиради нафас тизимини даволашда тери касалликларини ошкозон-ичак инфекцияларини кон айланиши яхшилашда кулланилади.
Узун Куркума экстрактлари- унинг яллигланишига карши таьсири механизми асосида куркуманинг яллигланиш олди арахидон кислотасини блоклаш утади у ут кислотаси синтезини 100% дан зиёд купайтиради ва ут таркибини мейорлаштиради.
Мукул Коммифора экстрактлари- тукималарнинг айник,са нерв енк,имасини тиклашини фаоллаштиради уларни ёг токсинлар халок булган еукималар микдорини камайтиради шишлар ва усмаларнинг сурилиб кетишига сабаб булади. Артрит ва бошка бугим касалликларида энг яхши дори булиб хисобланади.
Доривор Занжабил- кузгатувчи ел хайдовчи яллигланишга карши балгам хайдовчи спазмолитик огриксизлантирувчи антиоксидант терлатувчи яраларни битиртирувчи хусусиятга эга.
Бадбуй Ферула- бу усимликни мунтазам кулланиши организмнинг химоя кучларини тиклаш учун кулай шароит яратади.
Алпина Галанга- антисептик бактериоцид ел хайдовчитерлатувчи стимулловчи хусусиятга эга булиб организм кувватини оширади иммунитетни яхшилайди.
Ревмалин- меьда-ичак трактига ножуя таьсир курсатмай куйидаги касалликларда огрикни камайтиради
Остеоартрозда;
Люмбагода;
Бурситда;
Белнинг пастки кисмида огрикда (дорсалгия);
Танденитда;
Анкилозловчи спондилитда;
Ревматоид артритда;
Гинекологик касалликларда.

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан
Д.м.н., профессор, зав кафедрой факультативной и госпитальной терапии ТМА
Директор Республиканского ревматологического центра, главнқй ревматолог РУз Академик РАЕ
РИЗАМУХАМЕДОВА МАШХУРА ЗАКИРОВНА